Opgraven

Home » Opgraven

Opgraven

Voor nabestaanden is een opgraving (exhumatie) zeer emotioneel. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat alle werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Weverling & Wijtman Begraafplaatswerken zorgt ervoor dat de werkzaamheden nauwkeurig, zorgvuldig en volgens alle gestelde richtlijnen en eisen verlopen.

Het begint bij de benodigde vergunningen. Het zogeheten ‘verlof tot opgraven’ dient bij de burgemeester te worden aangevraagd. De bestemming van het stoffelijk overschot wordt nagetrokken en in geval van crematie moet het ‘verlof tot cremeren’ worden aangevraagd. Deze procedure kunnen wij voor u verzorgen.

Offerte aanvragen

Afzetting

Samen met de opdrachtgever maken wij een plan van aanpak. Alle werkzaamheden voeren wij secuur en piëteitsvol uit, volgens de in de Arbowet en de Inspectierichtlijn Lijkbezorging VROM 91-03, VCA** gestelde eisen en richtlijnen. Doordat wij de graven zorgvuldig afzetten middels een twee meter hoog zwart scherm voorzien van verbodsborden kan begraafplaats toegankelijk blijven voor het publiek. Door een zorgvuldige afzetting worden de bezoekers niet geconfronteerd met de werkzaamheden en kunnen wij de veiligheid van het personeel en de bezoekers waarborgen. Wij maken gebruik van kunststof rijplaten zodat we beschadigingen aan bestrating, gazon voorkomen en ons eigen materieel binnen het werkgebied kunnen opstellen. 

Aanpak

Tijdens de werkzaamheden maken de werknemers gebruik van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Het graf wordt machinaal gegraven (waar mogelijk), waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen aluminium bekisting om inkalven van het graf tegen te gaan. Zodra de contouren van de kist zichtbaar zijn, wordt de verdere opgraving met de hand uitgevoerd. Zo zijn we er zeker van dat alle resten worden opgegraven en er geen schades optreden. De stoffelijke resten worden respectvol gekist en aangeboden met het oog op herbegraven of cremeren. Voor crematies worden ze zo goed als mogelijk ontdaan van zand. Kist en kledingresten worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Vervolgens wordt het graf gesloten en wordt de begraafplaats netjes afgewerkt. Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd stellen wij een rapport op voor de opdrachtgever, inclusief de certificaten van de afvalstromen.

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

Wij leveren kisten uit eigen depot. Zowel in normaal formaat als in klein formaat zijn kisten altijd op voorraad. Voor de herbegrafenis kunnen wij het nieuwe graf delven en sluiten (herbegraven). Het aanwezige monument verplaatsen we naar het nieuwe graf. Desgewenst kan het monument ook worden vernietigd en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

Mocht het stoffelijk overschot getransporteerd  dienen te worden naar het crematorium of een andere begraafplaats dan kunnen wij dat uiteraard voor u verzorgen. Wij beschikken over een speciaal hiervoor ingericht voertuig.