Gastheer

Home » Gastheer

Gastheer tijdens de uitvaart

Een begrafenis is het laatste moment waarop afscheid genomen kan worden van een dierbare. Naast de uitvaartleider, die gedurende de periode tussen overlijden en begraven steun en toeverlaat is voor de nabestaanden, is in die laatste momenten de gastheer een belangrijke schakel. Deze zorgt ervoor dat alles op de begraafplaats tot in de puntjes verzorgd is.

Als eerste zorgt de gastheer ervoor dat het graf “klaar” is. Nadat het graf door de vakmensen is opengelegd, controleert de gastheer als eerste of het graf het juiste is. Ondanks een zorgvuldige voorbereiding, blijft dit mensenwerk en is een extra controle een voorwaarde.

Wanneer het juiste graf is geopend zorgt de gastheer ervoor dat er ook daadwerkelijk begraven kan worden door de graflift te plaatsen. Ook zorgt de gastheer ervoor dat er veilig naast het graf gestaan kan worden zodat de dragers zonder problemen de overledene op de lift kunnen plaatsen. Daarnaast zorgt de gastheer ervoor dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, zoals de aanwezigheid van een geluidsinstallatie of religieuze attributen (wijwater, draagkruis, zand + schepje).

Offerte aanvragen

Begeleiding

Bij aankomst op de begraafplaats ontvangt de gastheer de overledene, de nabestaanden en de uitvaartleider. Direct na de ontvangst controleert de gastheer of alle benodigde documenten aanwezig en in orde zijn. Denk hierbij aan een verlof om te begraven, een overlijdensakte, en een aanvraag voor het graf. Wanneer deze in orde zijn kan de uitvaart aanvangen. De gastheer fungeert als helpende hand van de uitvaartleider bij de begeleiding van nabestaanden en, eventueel, ingehuurde professionele dragers. 

Nadat de overledene is uitgedragen uit de rouwauto gaat de gastheer de uitvaartstoet voor: het voorlopen. Aangekomen bij het graf ondersteunt de gastheer het opzetten van de overledene op het graf. Denk hierbij aan het wegrijden van de baar, het meetillen bij het opzetten maar ook het controleren van de juiste plaats van de overledene op de lift en het overnemen en rond het graf plaatsen van bloemen/bloemstukken. Tevens zorgt de gastheer ervoor dat, indien aanwezig, de geluidsinstallatie werkt, de geloofsuitingen daar staan waar gewenst en dat de aanwezigen hun plek vinden bij het graf. Ook is de gastheer degene die de lift bedient om, wanneer gewenst, de overledene deels (maaiveld) of geheel in het graf te laten zakken. 

Nadat de overledene is begraven en de nabestaanden het graf hebben verlaten, zorgt de gastheer ervoor dat het graf weer toegankelijk is voor de vakmensen, die het sluiten. De gastheer geeft dan ook de eventuele laatste wensen van de nabestaanden door. Denk hierbij aan het wel of niet mee begraven van persoonlijke items of bloemen/bloemblaadjes. Desgewenst kan de gastheer linten en kaartjes van bloemstukken verzamelen en overhandigen aan de uitvaartleider na afloop van de uitvaart. 

Wanneer u gebruik maakt van onze gastheren kunt u rekenen op optimale dienstverlening. Het spreekt voor zich dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd met waardigheid en respect.