Groenonderhoud

Home » Groenonderhoud

Groenonderhoud

Vaak worden sobere en eenvoudige begraafplaatsen opgeluisterd met groenvoorzieningen, van tuinplanten en borders tot velden voor de verstrooiing van as. Beplanting op een begraafplaats verhoogt de belevingswaarde, maar kan ook een praktische functie hebben, bijvoorbeeld die van windsingel. Wij zijn verantwoordelijk voor het groenonderhoud op diverse begraafplaatsen.

Beplanting op en rondom graven en achter grafmonumenten geeft het graf uitstraling, bijvoorbeeld door een object beter uit te laten komen. Wij  hebben meerdere begraafplaatsen in onderhoud en voert er alle voorkomende aanleg- en onderhoudswerkzaamheden uit op begraafplaatsen. Dit zijn onder meer het schoffelen en wieden van de graven, het snijden van graskanten en, indien gewenst, het beperkt snoeien van grafbeplantingen. Ook snoeien wij hagen, zetten wij beplantingsvakken af en rooien wij bomen op moeilijke plaatsen, zoals in de nabijheid van grafmonumenten. Omwille van de biodiversiteit kan het wenselijk zijn om het gras minder frequent te maaien, niet-bloeiende struiken te vervangen door bloeiende struiken en aanwezige grafbeplanting wellicht op andere manier te onderhouden.

Offerte aanvragen

Afval voorkomen

Een groot deel van het vrijkomend maaisel voeren we af naar een erkend verwerker, die er keurcompost van maakt. Net als bladafval wordt een groot deel van het vrijkomende houtachtige materiaal verwerkt in plantvakken. Na het snoeien versnipperen we het takhout. De snippers verwerken we in de plantvakken of ze worden gebruikt op speelterreinen, paden of paardenbakken. Zo wordt al het groenafval hergebruikt.