Onderhoud en renovatie

Home » Onderhoud en renovatie

Onderhoud begraafplaats

Een begraafplaats vergt onderhoud. Deze specialistische werkzaamheden voeren wij graag voor u uit. Dit gebeurt altijd in een afgezet gebied, om de veiligheid van bezoekers en begraafplaatsmedewerkers te kunnen waarborgen. Wij werken volgens de richtlijnen van de VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Ophogen

Weverling & Wijtman Begraafplaatswerken kan verzakte monumenten, afzonderlijk of per grafakker, op gewenst niveau terugbrengen. Respect en netheid staan hoog in het vaandel, er wordt dus uiterst secuur gewerkt. Allereerst worden alle monumenten in kaart gebracht. Dit begint met het fotograferen van het object, waarbij nauwkeurig gelet wordt op eventuele schades, grafversieringen en beplanting. Hierna wordt ieder monument nauwkeurig ingemeten met gps.

De werkzaamheden geschieden rij voor rij zodat het overzicht behouden blijft. Zodra een rij monumenten van de graven verwijderd is, wordt het zand ingereden, met een laser op de juiste hoogte gesteld en goed afgetrild, waarna alle monumenten zorgvuldig worden teruggeplaatst. Deze worden uitgelijnd en vervolgens wordt de desbetreffende beplanting teruggeplaatst.

Gezien de emotionele waarde van gedenkmonumenten, is het zaak dat ze in goede staat verkeren en dat de inscriptie(s) duidelijk leesbaar zijn. Het is geen overbodige luxe een gedenkmonument goed te conserveren, zodat het bestand is tegen allerlei ongunstige (weers)invloeden van buitenaf.

Offerte aanvragen

Verwijderen en afvoeren

Het bovengronds ruimen van graven is in sommige gevallen wenselijk. Verwijdering van monumenten gebeurt op aanwijzing van de opdrachtgever. Op een dagstaat wordt bijgehouden welke graven, welk vak en welk monument zijn behandeld. Na oplevering ontvangt de opdrachtgever hiervan een uittreksel. De monumenten worden vernietigd en afgevoerd in een gesloten container naar een erkend verwerkingsbedrijf. Aan het opleveringsrapport worden de certificaten van de afvalstromen toegevoegd. De graven worden aangevuld en op gewenste hoogte opgeleverd. Tevens kunnen wij de graven inzaaien. 

Reinigen

Op een begraafplaats bevinden zich over het algemeen veel donkere, vochtige plekken. Groene aanslag, zoals algen en mossen, komt veelvuldig voor: op (gedenk)monumenten, ornamenten, beelden en uiteraard op de looppaden. Monumenten en ornamenten hebben een emotionele waarde voor nabestaanden. Het is belangrijk dat ze gereinigd kunnen worden zonder dat ze schade oplopen. Met diverse gemeenten, kerkelijke instellingen en uitvaartorganisaties hebben wij contracten afgesloten voor jaarlijkse reinigingswerkzaamheden. Hiervoor maken we gebruik van een speciale EMPAS hogedrukspuitcombinatie.
 

Het lijkt soms een ondoenlijke taak, gedenkmonumenten te reinigen die niet onderhouden zijn en kampen met aanslag (mos en algen), roestvorming of kalkaanslag. Wij maken gebruik van een product dat dergelijk verweerde gedenkmonumenten snel, effectief en veilig schoonmaakt. Dit krachtige reinigingsmiddel is milieuvriendelijk, biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor eventuele beplanting.