Aanleg en uitbreiding

Home » Aanleg en uitbreiding

Aanleg of uitbreiding van de begraafplaats

Weverling & Wijtman Begraafplaatswerken adviseert graag over de aanleg of uitbreiding van een begraafplaats. Wij brengen de wensen van gemeenten, kerkelijke instellingen, uitvaartorganisaties en bezoekers in kaart en stemmen ze af met u, de opdrachtgever. Zo komen we samen tot een plan waarin alle wensen aan bod komen.

Maatschappelijke veranderingen, capaciteitsproblemen en wetgeving leiden tot voortschrijdend inzicht in en andere wensen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit, uitstraling, nevengebruik en beheer. Herinrichting kan nodig zijn als gevolg van ruiming, uitbreiding of situering van nieuwe voorzieningen.

Offerte aanvragen

Tradities rondom begraven

Er bestaan veel tradities en rituelen rondom begraven. Deze tradities verschillen per land, geloof en cultuur. In de Chinese cultuur is bijvoorbeeld het tijdstip en de plek van begraven van invloed op de relatie met de voorouders. In de Islamitische cultuur is het gebruikelijk om de overledene op de rechterzij en met het hoofd richting Mekka te begraven. Met dergelijke tradities houden wij desgewenst rekening bij het plaatsen van een grafkelder.

Begaanbaarheid

Graafwerkzaamheden worden steeds vaker machinaal uitgevoerd. Het is van groot belang dat de graafmachine over de paden kan manoeuvreren zonder dat schade ontstaat aan de naastliggende monumenten. Daarbij komt dat een groot aantal begraafplaatsen kampt met paden die moeilijk begaanbaar zijn, met name voor invalide mensen. Veelal is het mogelijk om bepaalde herinrichtingswerkzaamheden uit te voeren door bredere paden te creëren. De keuze voor bepaald materiaal sluit uiteraard aan bij de wensen van de opdrachtgever.